Bestyrelsen

Formand:Ann Borregaard Nielsen
Anderuplunden 4
icon-phone 20 58 84 01
icon-mail annnielsen1987@hotmail.com
Næstformand:Else Birkelund Nielsen
Anderuplunden 77
icon-phone 21 63 01 71
Kasserer:Kenneth Johnsen
Anderuplunden 58
icon-phone 27 85 58 98
icon-mail kennethjohnsen@msn.com
Bestyrelsesmedlem:Birthe Kruse
Anderuplunden 26
icon-phone 26 81 71 65
icon-mail birthefredskild@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:Jane Marie Hjorth
Anderuplunden 197
icon-phone 60 60 47 62
icon-mail Janehjorth@live.dk
Suppleant:Helle Holm Hansen
Anderuplunden 61
icon-phone 25 60 11 77
icon-mail helleholm.hhh@gmail.com
Suppleant:Jens Jacob Bondegaard Jørgensen
Anderuplunden 83
Praktiske oplysninger

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Det er tinglyst at alle skal være medlem af grundejerforeningen.
Kontingent for 2022 er kr. 2200,-
Kontingent for 2023 er kr. 2200,-
Beløbet betales i januar måned.
Ved salg af ejendommen, skal bestyrelsen informeres herom.

Grundejerforeningens formål

Det er grundejerforeningens mål at varetage grundejernes interesser og administrere alle forhold, af fælles interesse for parcel ejerne.
Derfor vil vi bede Jer om at overholde de ordensregler, der er fastsat i området af beboerne og grundejerforeningen.