Bestyrelsen

Formand:Anja Johnsen
Anderuplunden 58
icon-phone 42 77 48 84
icon-mail anjaandersen31@gmail.com
Næstformand:Søren Larsen
Anderuplunden 93
icon-phone 61 10 12 13
icon-mail skovlund72@hotmail.com
Kasserer:Kenneth Johnsen
Anderuplunden 58
icon-phone 27 85 58 98
icon-mail kennethjohnsen@msn.com
Bestyrelsesmedlem:Birthe Kruse
Anderuplunden 26
icon-phone 26 81 71 65
icon-mail birthefredskild@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:Ann Borregaard Nielsen
Anderuplunden 4
icon-phone 20 58 84 01
icon-mail annnielsen1987@hotmail.com
Suppleant:Helle Holm Hansen
Anderuplunden 61
icon-phone 25 60 11 77
icon-mail helleholm.hhh@gmail.com
Suppleant:Bent Therkildsen
Anderuplunden 121
icon-phone 29 72 84 68
icon-mail bent-anderup@hotmail.com
Praktiske oplysninger

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Det er tinglyst at alle skal være medlem af grundejerforeningen.
Kontingent for 2021 er kr. 2200,-
Kontingent for 2022 er kr. 2200,-
Beløbet betales i januar måned.
Ved salg af ejendommen, skal bestyrelsen informeres herom.

Grundejerforeningens formål

Det er grundejerforeningens mål at varetage grundejernes interesser og administrere alle forhold, af fælles interesse for parcel ejerne.
Derfor vil vi bede Jer om at overholde de ordensregler, der er fastsat i området af beboerne og grundejerforeningen.

Ordensregler
 • Parkering af biler uden for carporte skal ske på de parkeringspladser der er i området.
  Det er IKKE hensigtsmæssigt at parkere på fællesområderne, idet det er dyrt at udbedre de skader, der følger med.
 • Nabo-/brandstierne er en LOVPLIGTIG tinglyst sti, som skal holdes ryddet, således at alle har uhindret adgang til disse.
  Der må ikke placeres forhindringer som stålhegn, hundehegn, gamle dæk etc.
  Ligeledes skal begge sider af hækken klippes så der er min. 1 meter fri passage.
  Såfremt dette ikke overholdes, vil Grundejerforeningen på parcelejerens regning foranstalte stien ryddet.
 • Parcelejeren har ret til at vedligeholde/forny/ændre ens egen carport, gavl og murværk m.m. fra naboens parcel.
  Man kan IKKE nægte ejeren adgang.
 • Ifølge lokalplanen må der kun males med jordfarver…
 • Hunde skal føres i snor på fællesarealerne.
  Såfremt de ”taber noget” på områderne, bedes dette fjernet med det samme.
 • P.t. ryddes vejene for sne og saltes af gartner. Det er dog stadig den enkelte parcels forsikring der skal dække ved evt. uheld/ulykkestilfælde.
 • Legeredskaber m.m. er indkøbt af foreningen, hvorfor I bedes værne om disse, da der kun er os selv til at betale for reparation m.m.