Bestyrelsen

Formand:Jens Jacob Bondegaard Jørgensen
Anderuplunden 83
icon-phone22594265
icon-mail jacob_jb@outlook.dk
Næstformand:Jane Marie Hjorth
Anderuplunden 197
icon-phone 60 60 47 62
icon-mail Janehjorth@live.dk
Kasserer:Kenneth Johnsen
Anderuplunden 58
icon-phone 27 85 58 98
icon-mail kennethjohnsen@msn.com
Bestyrelsesmedlem:Birthe Kruse
Anderuplunden 26
icon-phone 26 81 71 65
icon-mail birthefredskild@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem:Else Birkelund Nielsen
Anderuplunden 77
icon-phone 21 63 01 71
Suppleant:
icon-phone
icon-mail
Suppleant:
Praktiske oplysninger

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Det er tinglyst at alle skal være medlem af grundejerforeningen.
Kontingent for 2023 er kr. 2200,-
Kontingent for 2024 er kr. 2200,-
Beløbet betales i januar måned.
Ved salg af ejendommen, skal bestyrelsen informeres herom.

Grundejerforeningens formål

Det er grundejerforeningens mål at varetage grundejernes interesser og administrere alle forhold, af fælles interesse for parcel ejerne.
Derfor vil vi bede Jer om at overholde de ordensregler, der er fastsat i området af beboerne og grundejerforeningen.