Grundejerforeningen Anderuplunden

Foreningen er beliggende i det nordlige Odense, væk fra større trafikerede veje og i rolige omgivelser, nær skov og mose.

Foreningen er en atypisk grundejerforening, der udviser stor respekt for den enkelte beboers forhold og mening.

Foreningens arealer er altid nydelige holdte, da der er tilknyttet omsorgsfuld pasning af dette og arealernes legepladser m.m.

I vinterhalvåret, er der foranstaltet snerydning og saltning af alle veje, fra tidlig morgen til sen aften. Udgiften indeholdes i Jeres årlige gebyr til foreningen.

Årligt er der arrangementer med bl.a. fastelavnsfest for de små (med forældre), sommerfest og hvis behovet er for det etableres hygge kom sammen.

Der er i foreningen et meget varieret beboer potentiale, vel alt i alt fra 2 – 85 år, hvilket er et meget bredt spekter, og som fungere optimalt, beboerne imellem.

Som ny beboer, er du / I meget velkommen, og der stilles ingen spørgsmål om, hvorfor og hvorledes dit / jeres valg er faldet hos os, men udelukkende kun velkommenhed og god modtagelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen